Kategoria C

Kategoria C upoważnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat.

 

Kategoria C+E

Kategoria C+E upoważnia do kierowania:

  • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami)

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 21 lat

Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C i C+E wynosi 18 lat