2017.05.17

Bezpłatne szkolenie dla Kierowców kat. C lub E, kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 lat, bezrobotnych i biernych zawodowo, należących przynajmniej do 1 z poniższych grup:
  • osoba niepełnosprawna,
  • osoba w wieku powyżej 50 lat,
  • osoba o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),
  • osoba długotrwale bezrobotna (tj. minimum 12 m-cy).

Oferta obejmuje bezpłatne:
  • badania psychologiczne i lekarskie,
  • doradztwo psychologiczno-zawodowe,
  • kurs prawa jazdy kat. C (dla posiadaczy kat. B) lub E (dla posiadaczy kat. C),
  • kurs i egzamin kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
  • możliwość stażu zawodowego,
  • możliwość zatrudnienia.

2016.07.01

W związku z realizacją projektu: Wykwalifikowany pracownik budowlany – robotnik drogowy” nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.01.02.02-26-0140-15/00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Szkoła Jazdy SZACH Andrzej Chudy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zajęć teoretycznych kursu prawo jazdy kat. C dla 29 osób.