BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Wykorzystaj dofinansowanie ze środków i podnieś swoje kompetencje!!! Szkoła Jazdy Andrzej Chudy oferuje możliwość realizacji kursów w ramach Bazy Usług Rozwojowych współfinansowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nie wiesz jak uzyskać dofinansowanie? Sprawdź : https://wupkielce.praca.gov.pl/baza-uslug-rozwojowych

2016.07.01

W związku z realizacją projektu: Wykwalifikowany pracownik budowlany – robotnik drogowy” nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.01.02.02-26-0140-15/00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Szkoła Jazdy SZACH Andrzej Chudy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zajęć teoretycznych kursu prawo jazdy kat. C dla 29 osób.