BEZPŁATNY KURS – KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA LUB PRAWO JAZDY E/C

Oferujemy bezpłatne szkolenia dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności - Kwalifikacja wstępna przyspieszona w zakresie bloku programowego kat. C1, C1+E, C, C+E lub prawo jazdy E/C !!!

Kryteria uprawniające do uczestnictwa w kursie:
 • wiek - 21 lat
 • posiadanie prawa jazdy kat. B (dotyczy kursu KWP) lub prawa jazdy kat. C (dotyczy kursu kat. E/C)
Oferta obejmuje:
 • badania psychologiczne i lekarskie
 • realizacja kursu w przyjaznej atmosferze
 • egzamin państwowy w WORD
Zapraszamy!!!

2017.05.17

Bezpłatne szkolenie dla Kierowców kat. C lub E, kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 30 lat, bezrobotnych i biernych zawodowo, należących przynajmniej do 1 z poniższych grup:
 • osoba niepełnosprawna,
 • osoba w wieku powyżej 50 lat,
 • osoba o niskich kwalifikacjach (tj. wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),
 • osoba długotrwale bezrobotna (tj. minimum 12 m-cy).

Oferta obejmuje bezpłatne:
 • badania psychologiczne i lekarskie,
 • doradztwo psychologiczno-zawodowe,
 • kurs prawa jazdy kat. C (dla posiadaczy kat. B) lub E (dla posiadaczy kat. C),
 • kurs i egzamin kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
 • możliwość stażu zawodowego,
 • możliwość zatrudnienia.

2016.07.01

W związku z realizacją projektu: Wykwalifikowany pracownik budowlany – robotnik drogowy” nr umowy o dofinansowanie projektu POWR.01.02.02-26-0140-15/00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Szkoła Jazdy SZACH Andrzej Chudy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zajęć teoretycznych kursu prawo jazdy kat. C dla 29 osób.