Kategoria AM
Kat. AM upoważnia do kierowania:

  • motorowerem
  • czterokołowcem lekkim

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 14 lat

Kategoria A1
Kategoria A1 upoważnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 16 lat

Kategoria A2
Kategoria A2 upoważnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi: 18 lat

Kategoria A
Kategoria A upoważnia do kierowania:

  • motocyklem
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagany minimalny wiek do kierowania wynosi:

20 lat – jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2
24 lata – jeżeli osoba nie posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2